rujeń

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rolnika, znalazł w swych ważnych etapach odbicie. Żadnych natomiast śladów nie pozostawiło w nomenklaturach rybołówstwo ani zbieractwo (mimo, że z pewnością zbierano jagody i grzyby), z wyjątkiem czerwca, który określał jednak zajęcie przemysłowe. Niewątpliwie te zajęcia oraz słabo uwidocznione w obocznej tylko nazwie rujeń łowiectwo odgrywało podrzędną rolę, co świadczy pośrednio, że gospodarka miała charakter rolniczo-hodowlany, gdyż miód czy owoce z sadów, nie mówiąc już o soku brzozowym, mogły stanowić tylko dodatkową pozycję przy zaopatrywaniu się w żywność. Niestety, z omawianych nazw nie wynika, któremu z dwóch zasadniczych zajęć, rolnictwu czy hodowli, należy przyznać pierwszeństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.