ruskocerkiewny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) specyficznych form stopnia najwyższego przymiotników. Wynika stąd, że podobnie jak słowiańskie, również i greckie formy stopnia wyższego przejęły na siebie zadanie wypełnienia roli superlatywu [...]. Już w najstarszych tekstach staroruskich (ruskocerkiewnych) formy stopnia wyższego mogły pełnić funkcję elatywno-superlatywną, i to niezależnie od tego, czy miały one postać odmiany złożonej, czy niezłożonej, a także niezależnie od ich funkcji syntaktycznej”22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.