rusofobia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) również i sam Engels, wobec czego projekt ten upadł. Również i Jan Filip Becker prosił Borkheima o poniechanie Bakunina, lecz w odpowiedzi na to otrzymał tylko „buńczuczny list“, w którym Borkheim „ze zwykłą sobie delikatnością“ — jak pisał Engelsowi Marks — oświadczał, że dochowa mu wprawdzie przyjaźni i nie cofnie mu swego (bardzo zresztą nieznacznego) wsparcia pieniężnego, lecz odtąd sprawy polityczne mają być wyłączone z ich korespondencji. Pomimo całej swej przyjaźni dla Borkheima Marks zaczął dochodzić teraz do wniosku, że jego „rusofobia“ przybiera już zatrważające rozmiary...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.