rusycystyczno-slawistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uczelni, instytuty rusycystyczno-slawistyczne, praktyczne studia języka rosyjskiego, centra naukowe, towarzystwa przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, wydawnictwa i inne instytucje popularyzujące język i literaturę rosyjską oraz wiedzę o Kraju Rad. W roku 1975 MAPRJAŁ otrzymał konsultatywny status UNESCO kategorii C. Reprezentuje więc zawodowe i naukowe interesy rusycystów na arenie międzynarodowej oraz utrzymuje stały kontakt z pokrewnymi organizacjami międzynarodowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PRus - Przegląd Rusycystyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.