rutenista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szowskiem i Jasielskiem dolna część snopa nie ma og.-polskiej nazwy knowie, ale zwie się przeważnie knebel lub knybel (oznacza on też kij do wiązania snopów), w Sandeckiem dupa] ale w polskich wsiach między Krosnem a Eymanowem panuje udzior, odzior lub uzior. Nadto rutenista, prof. I. Ziłynski, zwrócił nam uwagę na huzir, ogólnie ukraińską nazwę dolnej części snopa, która jednak u «Zamiszańców» (ukraińska wyspa językoAYa na obszarze polskim po prawym brzegu Wisłoka) brzmi wuzir. W tym świetle nie utrzymała się nasza próba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.