ryba-oswobodziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Temat ryb-oswobodzicieli często się pojawia w starożytności. Odpowiednikiem historii Jonasza, będącej symbolem zmartwychwstania, jest opowieść o Arionie, uratowanym przez delfina; jak wiadomo, przez długi czas walenie-wieloryby uznawano za ryby. Arion, grecki poeta li...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prieur, Jean 1999. Symbole świata, przekł. J. Kluza, Warszawa : TOMaCO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.