rybak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nadto wspominany już nieraz Kacper Schwalbach kapitułę innych jeszcze praw, które nawet po za obrębem własności Tolkmitskick posiadała, jako to prawo łowienia ryb wielką siecią i którego to prawa używała wraz z czynszem i innemi korzyściami pozbawił, rybaków z Tolkmitu aby jemu czynsz składali zmusił, lubo prawa do rybołówstwa dotychczas sobie przywłaszczyć nieśmiał. Otóż aby czynsz ten kapitule został zwrócony i nadal przy niej pozostał, kanonicy usilnego do tego dołożą starania.“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.