rycersko-idealistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tę skłonność. Tym samym ratio — również i tu, podobnie jak na szczeblu fortuny — znajduje się w odwiecznej i pierwotnej sytuacji zmuszającej do podjęcia decyzji w obliczu na wpół nie uświadomionego, na w pół uświadomionego wyboru między obydwiema możliwościami: pryncypialnego „tak" i pryncypialnego „nie”. Instynktownie działający Eros popycha decyzję w kierunku akceptacji owej rycersko-idealistycznej wielkodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wust, Peter 1995. Niepewność i ryzyko, przeł. K. Toeplitz, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo