rychliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prócz bezpośrednich zmagań z bogami i kapłanami pomorskimi misjonarze uciekali się do różnych sposobów perswazji i argumentacji, mających przekonać ludność o potędze Boga chrześcijan, wskazując zwłaszcza na nagrody i kary, którymi sprawiedliwie i rychliwie w jego imieniu szafowali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kiersnowska, Teresa, Kiersnowski, Ryszard 1970. Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym. Wiek X-XII, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.