rytmiczno-akcentacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polskiej wersyfikacji. Doktryna jego może nam oddać pewne przysługi, ale tylko połowiczne. Dla naszych prac przydadzą się jego projekty dotyczące rozszerzenia zakresu rymów o rymopodobne asonanse oraz krytyka półasonansów. Natomiast ograniczenie układów rytmiczno-akcentacyjnych tylko do naturalnie brzmiących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.