rytmiczno-fonetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Choroba morska nazywa się po francusku mai de mer. Na afiszach reklamujących pigułki przeciw objawom tej choroby, wymieniony jest oprócz mai de mer — mal de Vair. Struktura gramatyczna tych dwu wyrażeń nie jest jednakowa: w drugim jest „article”, którego nie ma w pierwszym. O użyciu artykułu w mal de Vair musiał rozstrzygnąć wzgląd rytmiczno-fonetyczny: mal dc mer i mal de Vair są fonetycznie symetryczne, mają tę samą liczbę sylab i taki sam akcent. Mal d'air byłoby o sylabę krótsze. Budowa fonetyczna wyrazów czasem może sprzyjać wyodrębnianiu się w nich elementach strukturalnych, czasem zaś naruszać proporcje w układach tych elementów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.