rytualnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten to apostoł koszernego humanitaryzmu zaczyna pierwszy biuździć, matać i mącić. A głosząc votum separatum w armeńskiej kwestji, leader i tenor liryczny kadetów „oktrojowanych rytualnie“ sprzeciwia się i oponuje manifestacyjnie uchwałom grudniowego kongresu wszech-ormjan w Tyflisie, protestuje „w imieniu żywotnych interesów państwowych Rosji“. Leader liryczny wo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.