rywalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szkolnictwa prywatnego w Prusach. Budzi on bowiem nadzieje, że ustosunkowanie się duchowieństwa do szkolnictwa tego nie będzie zdecydowanie nieprzychylne, jakiem było nieraz dotychczasAle powstanie jesienią tego roku zaczątków szkolnictwa polskiego w Prusach ma doniosłe znaczenie nietylko przez sam fakt otwarcia szeregu szkół i związaną z tern nadzieję pomnożenia ich liczby w przyszłości, lecz i przez wpływ, jaki wywiera i wywierać w przyszłości będzie na szkolnictwo powszechne wogóle. Bo oto już dziś staje przed społeczeństwem niemieckiem zagadnienie konieczności rywalizowania z tern szkolnictwem, co objawia się w coraz częściej spotykanym fakcie wprowadzenia do szkół niemieckich nauki języka polskiego i religji po polsku, aby przyciągnąć ku sobie ludność polską. Narazle jest to nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.