rzecz-podmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kana) została w tzw. „predikabiliach” nazwana już to „istotą” pojętą jako „gatunek” - jeśli to właśnie „gatunek” wyraża istotę w orzekaniu (praedicatio in quod quid totaliter - „orzekanie czym co [istotnościowe] pełne - [o tym, w czym coś jest pełne]”) - już to „rodzajem”, jako potencjalną stroną „gatunku”, już to różnicą gatunkową jako stroną (czynnikiem) aktualizującą tenże gatunek. Istota rzeczy w akcie orzekania jest zatem „gatunkiem”, gdy całościowo określa czym rzecz-podmiot predykacji jest; jest „rodzajem”, gdy orzeka o podmiocie-rzeczy ze względu na jej czynniki potencjalne (istotowe), lub jest różnicą gatunkową, gdy w orzekaniu akcentuje stronę determinującą, aktualizującą samą istotę. Owe trzy „predikabilia” dotyczą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.