rzeczowo-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gać, czy tak sformułowana nadzieja nie należy do kręgu tych koncepcji, które dr Maruszewski w swej nie drukowanej jeszcze pracy zalicza do „wąskolokalizacyjnych”, wymagających pewnej rewizji. Ważne jest dążenie do tego, żeby zdawkowe etykiety wyrazowe zastępować definicjami rzeczowo-analitycznymi, bo wówczas uświadamianie sobie znaczeń wyrazów jest jednocześnie rozszerzaniem swej wiedzy o świecie pozajęzykowym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1982. Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.