rzeczowo-produkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku zwiększenia zadań rzeczowo-produkcyjnych i wynikającej stąd konieczności wzrostu zatrudnienia, analiza czynnikowa wydajności pracy pozwala na ustalenie racjonalnego, rzeczywiście niezbędnego przyrostu zatrudnienia. Przy utrzymaniu zadań rzeczowo-produkcyjnych w okresie planowym na poziomie okresu sprawozdawczego lub obniżeniu poziomu tych zadań w okresie planowym, analiza czynnikowa wydajności pracy pozwala na określenie relatywnego zmniejszenia zatrudnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerwiński, Kazimierz (wyb.) 1970. Nowy system bodźców materialnego zainteresowania. Zbiór podstawowych dokumentów, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo