rzeczowo-psychiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Widzimy zatem, że mimo szerokiego pojmowania przez Abramowskiego pojęcia zjawiska społecznego jako jakości rzeczowo-psychicznej nie przypadkowo położył on główny nacisk na stronę subiektywną zjawisk społecznych. Nie przypadkowo także cały jego wysiłek teoretyczny został skierowany na to, aby uzsasadnić konieczność wprowadzenia „pierwiastków indywidualnych“ do socjologii. Na tym gruncie wyjaśnia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.