rzekomonowotworowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hamartoma. Pod pojęciem hamartoma rozumiemy zaburzenie rozwojowe rzekomonowotworowe, polegające na nieprawidłowym zestawieniu prawidłowych elementów składowych danego narządu. Odnosi się to do ich ilości, jakości, stopnia zróżnicowania lub wszystkich tych 3 cech łącznie (3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kruś, Stefan 1973. Patomorfologia wątroby, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.