rzemieślniczo-handlowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dogodne warunki naturalne sprzyjały od najdawniejszych czasów osadnictwu na obszarze późniejszego Krakowa i jego pobliskich okolic. Nie wiemy, kiedy zaczęła się tu kształtować osada rzemieślniczo-handlowa, zalążek przyszłego miasta: czy dopiero pod sam koniec pierwszego tysiąclecia n. e., jak dla ogółu miast polskich przyjął ostatnio Łowmiański, czy też może wcześniej, za czym przemawiałaby nie tylko analogia niektórych miast ruskich, przede wszystkim Pskowa, ale i istnienie na ziemi Wiślan wcześniejszej organizacji państwowej. Roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.