rzemieślnik-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) innych kategorii jest stosunkowo niewiele.” Rozróżnia się cztery typy robotników: włościanin — jak się tam mawia — robotnik, inteligent-robotnik, rzemieślnik-robotnik i wreszcie robotnik, który także w Polsce był robotnikiem. Najliczniejsze były dwie pierwsze grupy, gdyż w armii polskiej na Zachodzie większość stanowili ludzie pochodzenia chłopskiego i inteligenckiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Małachowski, Aleksander 1967. Diaspora, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.