rzutowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Naszkicowany tu rzutowo obraz handlu prywatnego Wybrzeża nie byłby kompletny, gdyby nie scharakteryzować pokrótce pracy samorządu kupieckiego, któremu nowoczesna gospodarka planowa wyznaczyła znacznie poważniejszy zakres działania niż przed wojną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.