rzymsko-republikański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowska swada i rzymsko-republikański patos naszych statystów* i mężów stanu XVI, XVII wieku były pozorem tylko, poza którym kryła się inna, zgoła nie rzymska rzeczywistość. Ale gdy się już mówi o działaniu sztuki i literatury, gdy się na świadomości tego działania opiera programy kulturalne, nie można pocieszać się nieobliczalnością promieniowania sztuki. Jeżeli sztuka ma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.