słowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skipieć 298, 309. 310 skląć 309, 310, sklął 298 skląć kogo 299 składać się 341, 353, 355, 356 składający się 357 składanie się 357 składkować 268, 269 skok, skokiem 341, 342, w skok 342 skonwinkować 82, 83 skrajni 236 skręcić 342, 355, 357 skrumny 39 skrupulizować 269 skrysztalić się 261 skrzydlacz 158 skrzyknąć 299, 309, 310 skrzypce 60 skrzypka 60 słać, szląc 121 sława, na sławę 55 Sławony 128, 135 sławowity 256 słoboda 39 Słowacy 128, 130 słowianizm 168 słuszny 232—233, 236, 283 słuch 342 słuchać 144 , słuchy 39 słyszeć 306 smak 77 smotr 39 Smyrniota 164 Smyrnoci 164 Smyrnota 164 smutek 244 smutkowy 244, 247, 248 sobie, sobie po sobie 56 solicytacja 82, 84 solicytor 82—83, 84 somacja 100, 101 j sotski 39 spać, spisz 120 spadkobiercy 132 spaniałomyślny 296 spaniały 296 spaszenie 120 specjalizm 168 specjalny 223 speranda 83, 84 spiesznie 260 spieszyć 120 spieszyć się 120 spiskowce 132 splażyć 113, 299, 309, 310 spobratymić się 261 spódnica 118 spodziewać się, spodziewam się 11 społeczeństwo 145, 347 społeczny 347 sposób 342, 343, 355, 357 spostrzegać 157 spowiedniany 237 spozytywizować 299, 309, 310 spojrzenie 119 spójrzyć 119 spoiny 296 spółczucie 296 społeczna, -ej 118 społeczeństwo 118 społeczność 118 spółgrodzian 164 spółpracownica 177 spółpracowniczka 177 spółpracownik 177 spółzawodnik 296 sprawa 343, 344, 355, 357 sprawiać się 233 sprawić 343 sprawny 233, 236 spróbować 118 sprzezroczyścieć 310 sprzezroczyścić 300, 309 sprzymierzeńce 132 stacja 83, 84 stalić 261 stanowy 39 starce 132 staroczesność 187, 190...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.