słownikowo-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawarstwienia semantyczne jest słownictwo. Ogólny zasób słów języka zmienia się znacznie szybciej niż baza, wyprzedza zmiany w bazie; zmienia się też bez porównania szybciej niż wewnętrzne strukturalne jądro tego zasobu, jego słownikowo-semantyczny ośrodek, tj. podstawowy zasób słów języka, bardzo trwały, ogólnonarodowy, który skupia proste a zarazem społecznie najważniejsze, życiowo niezbędne wyrazy warunkujące jedność społeczeństwa i wzajemne zrozumienie się wszystkich jego członków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo