słowo-ciało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Związek z sacrum wydaje się także oczywisty w kontekście: O! perłowe w piekłach dusze, / Jak wam śpieszno się przepalić, / Lżejszym zerwać się płomykiem, / Wyswobodzić, zjąć, o-calić / I nie zetknąć w drodze z nikiem, / Strzelistością lecąc nową / W Słowo-ciało najprzeczystsze, / We wszech-istność Chrystusową (I 202) We wszystkich użyciach wyswobodzić się oznacza działanie podmiotu poddanego jakimś ograniczeniom, zmierzające do zlikwidowania tych ograniczeń. Tu jednak działania takie podejmują w piekłach dusze. Stan swobody ograniczony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.