słowo-lancet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten gest agresywnej zmysłowości, która jednoczy się w uścisku z przedmiotem, pozostaje na pozór nie zmieniony w Biblii cygańskiej (1933). Zyskuje on tu nawet charakter recepty artystycznej, „Poeci! — woła — Oto sekret naszego rzemiosła. Wtargnąć wewnątrz!”57 Czy że słowem-lancetem nacina wiosnę jak „żabkę zieloną”, czy że „ośmiornicą woli chwyta drzewo”, by wycisnąć zeń owoc, czy że stwierdza pokrewieństwo między krwią a krążącym w rurkach światłem neonów, czy wreszcie że chce się na kształt trawy „uzielić” 58, wszędzie znać tu wysiłek, aby utożsamić się z istotą rzeczy. Tendencja sensualna prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1973. Poeci trzech pokoleń, wyd. czwarte rozszerz., Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.