sabejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SABEIZM, nazwa kultu gwiazd, powszechnego w religiach wsch., uprawianego m.in. przez semickie plemiona sabejskie (—► Saba, stąd nazwa); z s. mylono nazwę religii staroż. Sabiów (mandaitów z doliny Mezopotamii), której główną cechą był kult słońca, księżyca i gwiazd (—*■ astrolatria)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.