sadyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nad niemi. Wypadek masowej auto-sugestji nakreślony jest z bezprzykładną siłą; mistrzowskie zaś oddanie epidemicznie występującej religijnej histerji, tudzież obrazy fanatyzmu oraz iście piekielnej mięszaniny rozkoszy, okrucieństwa i ekstazy, perwersji, askezy i sadyzmu, dają książkę w całem słowa znaczeniu .silną“, napisaną pozatem przez prawdziwego poetę, który umie wyczarować kształt i barwę i wznieść się na wyżyny czystej sztuki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Srokowski, Mieczysław 1920. Kult ciała. Dziennik człowieka samotnego, wyd. nowe, Lwów ; Warszawa ; Kraków : Lektor [=reprint Spółki Wydawniczo-Księgarskiej w Warszawie, 1990]
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.