sadzowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lankolia hipokondriaczną, [...] która powstaje ze skazy w którejś okolicy kałduna i w ogóle dolnych części ciała, w szczególności zaś śledziony, której goracość i zaognienie doprowadza do mózgu chorego wielka obfitość materii sadzowatej, gęstej i nieczystej, której czarne i złośliwe wyziewy [...] powodują chorobę [...]. Iż tak jest w istocie [...] wystarczy [...] zważyć tę powagę, [...] przygnębienie, któremu towarzyszy obawa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.