sakramentologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiem zagadnienia.' Dlatego praca jego stanowiąca wybitne osiągnięcie teologii pozytywnej dostarcza wiele cennego materiału dla dogmatyki spekulatywnej. Idea kapłaństwa Maryi opiera się o trzy traktaty: mariologię, eklezjologię i sakramentologię i wymaca uprzedniego rozwiązania sprawy istoty kapłaństwa i ofiary. Historyczne podejście do zagadnienia kapłaństwa Maryi, jest niezmiernie trudne, ponieważ teolog a kapłaństwa i ofiary stanowi dopiero przedmiot badan...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
KKapł - Kuźnica Kapłańska (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.