salariat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teoria spółdzielczości pracy, zwłaszcza zorganizowanej tak, jak w podanych wyżej przykładach, może być więc realizowana tylko w minimalnym zakresie, np. w zakładach zatrudniających najwyżej kilkuset pracowników — ale już chyba nie w przedsiębiorstwach zatrudniających tysiące ludzi. A jeśli zwycięży idea, że spółdzielnie mogą zatrudniać również ludzi na zasadzie salariatu, bez ich osobistego współudziału w życiu i zyskach zakładu — czym wtedy różnić się będą owe spółdzielnie od swojego rodzaju spółek akcyjnych? I jaką rolę odegrać może tak pojęta idea spółdzielczości pracy wobec nieuchronnie rozwijającej się automacji?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.