salernitański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. apteka czyli szkoła Salernitańska. 4. = Apteka dla tych, co jej ani lekarza nie mają, albo sposób konserwowania zdrowia, mianowicie dla tycb spisana, co lekarza nie mają, apteki nie znają, to jest Szkoła salernitańska z łacińskiego wiersza metrem ojczystym przełożona... Warszawa 1750. Załuski podał najpierw tekst łaciński, a potem swój przekład. Linde cytuje w Słowniku także z przekładu Szkoły salernitańskiej H. Olszowskiego. Zob. OLSZ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hrabec, Stefan, Pepłowski, Franciszek 1963. Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.