salmoneloza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Choroby zakaźne szerzące się drogą przewodu pokarmowego (040—049) 040 Dur brzuszny, 041 Dury rzekome, 042 Inne salmonelozy, 043 Cholera, 044 Bruceloza (gorączka falista), 045 Czerwonka bakteryjna (dysenteria), 046 Pełzakowica (amoebiasis), 047 Inne postacie czerwonki pierwotniakowej, 048 Bliżej nieokreślone postacie czerwonki, 049 Zakażenia i zatrucia pokarmowe...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.