samo-donos

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dostałem się za to do bliższej czerezwyczajki gubernjalnej — krasnojarskiej — najgłupszą w święcie drogą samo-donosu. Gdy bowiem w przededniu zawarcia pokoju w Rydze na pierwszej stronie moskiewskiego pisma urzędowego »Izwiestja« uroczyście ogłoszono, że zaczął w Moskwie funkcjonować Polski Czerwony Krzyż dla ochrony praw obywateli polskich, gdy pod tern ogłoszeniem ujrzałem podpis pani Katarzyny Pieszkowej, żony Maksyma Gorkiego, dobrze mi znanej jako zasłużonej opiekunki więźniów politycznych rosyjskich, — wtedy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.