samo-finansowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy wewnątrz tych gospodarek, zachowujących w głównych rysach charakter kapitalistyczny, wraz z dojrzałością przychodzi socjalizacja? Nie brak argumentów na poparcie tej tezy. Państwo przejmuje odpowiedzialność za dobrobyt i za pełne zatrudnienie, przymusowe oszczędności (nadwyżki budżetowe i samo-finansowanie) zajmują miejsce oszczędności indywidualnych i samorzutnych, władze publiczne regulują, gwarantują czy ustalają coraz bardziej ceny itd. Nie ulega wątpliwości, że rozwinęła się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aron, Raymond 1956. Koniec wieku ideologii, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.