samo-spełniający się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swym wyjaśnieniu Tocqueville zawarł spostrzeżenie, iż objawy siły opinii noszą cechy „samo-spełniającego się proroctwa” wedle określenia R. Mertona. Odczucie, że ma się za sobą poparcie opinii publicznej (tj. w tym wypadku większości publicznie się wypowiadających) sprzyja wypowiadaniu zgodnych z nią poglądów, podczas gdy odczucie przeciwne sprzyja milczeniu. Los tych, którzy sądzą,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.