samodojrzałość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i działaniu. Jego antytechnokratyzm został z kolei zaostrzony, a intelektualizm pogłębiony i zarazem jako postawa przyjęty pryncypialnie w wyniku umysłowych i uczuciowo zaangażowanych powiązań z Sokratesem. Pod jego wpływem postawa umysłowa Platona uległa jakby skrystalizowaniu w swej strukturze i osiągnęła pełnię samodojrzałości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.