samodokowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypompowanie wody; d.p. są przeznaczone w zasadzie do remontu statków; po remoncie d. zatapia się, otwierasię bramę, umożliwiając wypłynięcie statku ;d. stalowe dzielone są na segmenty w celu samodokowania przy przeprowadzaniu remontu części podwodnej. D. portowym nazywany bywa w literaturze zawodowej basen portowy zamknięty śluzą lub bramą albo należący do zespołu basenów oddzielonych od wód zewnętrznych śluzami lub bramami; określenie to nie jest używane w praktyce portowej. Największym d. w Polsce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.