samodurstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obecnie w Polsce sporządza się wielką inwentaryzację dziedzictwa i praca Ważyka należy do tej kategorii co np. piękny album Wita Stwosza, na którym po raz pierwszy zobaczono co posiada Kraków. Po długim okresie małpowania, kiedy każdy drugorzędny pisarz francuski uchodził za lepszego niż pierwszorzędny polski, taka kuracja nie jest bez pożytku, byle nie prowadziła do samodurstwa. Że linia partyjna daje tu okazję do kompensacji (patrz folklor) i że wszelki „język narodowy”, czy w poezji czy w malarstwie, przenoszony jest w przeszłość, to chyba niewątpliwe. Przy odrobinie wolności, gdyby wyobrazić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.