samodziałanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do zaistnienia tego przestępstwa wystarcza samodziałanie, bez względu na to czy skutek przestępczy nastąpił, czy też nie; przestępstwem staje się zatem samo „nakłanianie do zawodowego oddawania się nierządowi", bez względu na to czy nakłaniana osoba zastosowała się do tego, czy też nie. Jest to więc typowy przykład przestępstwa formalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.