samodzielny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doktora Dybka i H. Krajewskiego należy uważać za przedniejsze niejako filary Trauguttowskich rządów, nie ze względu wszakże na wpływ, jaki wywierali na dyktatora, wcale o wpływ oni nie ubiegali się: dyktatura Trauguttowska posiadała w swych czynnościach wszystkie znamiona samodżielnego kierunku, pochodzącego bezpośrednio z umysłu samego dyktatora, ale mienimy ich filarami, bo były to postacie niezwykłej miary, które w każdym rządzie, w każdym gabinecie pierwszorzędnych mocarstw Europy zajmować mogły przodujące stanowisko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.