samodzierżawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teraz, na sali sądowej, ów niedoszły wódz wydawał się postacią śmieszną, bo przecie nic bardziej nie ośmiesza niż konfrontacja zamysłów z realnymi możliwościami. Wszystkie słabostki czy byle nieudolność umysłu, wybaczane samodzierżawcy, ujawniane publicznie przez pechowego kandydata na dyktatora, często wywoływały głośny śmiech, często również uśmiechali 170...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Juryś, Roman, Szafar, Tadeusz 1971. Pitaval polityczny 1918-1939, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.