samodzierżczość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrugać /Szym./ pot. 'nawymyślać komuś', zruganie /Dor./ forma rzeczownikowa czas. zrugać, sąmodzierżeę /z.wł./ samodzierżczość /Dor./ rzecz od samodzierżczy, samodzierżczy /Dor./ 'samowładny* samogon /z.wł./ samogoniamia /Dor./ 'pomieszczenie,w którym pędzi się samogon'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.