samoeksplikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówiąc powyżej o konkurencyjnych ujęciach czy rozwiązaniach «metainterpretacyjnych» czy ewentualnie wykraczających poza ramy «metainterpretacji» (tj. rezygnujących z kategorii specyficznych dla interpretacji (humanistycznej) nie tylko przy eksplikowaniu działań tak zwykle nazywanych, ale i przy samoeksplikacji własnej), że dadzą się uzyskać być może, mam na myśli możliwość zaprezentowania konstrukcji hipotetycznej, która byłaby uargumentowana co najmniej nie gorzej przez poświadczenia w postaci cech znamionujących stosowne postępowanie profesjonalne humanistów, aniżeli hipotetyczna konstrukcja «metainterpretacyjna», za którą decyduję się tu opowiedzieć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.