samoeksterioryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) moeksterioryzacji masy. Zwracając się przeciw wyposażonym w samodzielny byt produktom swego samoponiżenia, masa zwraca się zatem przeciw swym własnym brakom, tak jak człowiek atakujący istnienie boga atakuje tym samym swą własną religijność. Ponieważ jednak owe produkty samoeksterioryzacji masy istnieją w świecie rzeczywistym w sposób zewnętrzny, musi więc ona zwalczać je również w zewnętrzny sposób. W żadnym wypadku nie może brać owych produktów samoeksterioryzacji za idealne tylko fantasmagorie, za czyste eksterioryzacje samowiedzy, nie może chcieć zniszczyć alienacji materialnej za pomocą czysto wewnętrznej, spirytualistycznej działalności” (K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. 2, s. 100—101)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.