samofaworyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie czynię tego, co dyktuje mi rozum i sumienie. Widzę czyny dobre, ale wybieram czyny wygodne”. Niewielu ludzi zdobywa się na takie szczere wyznanie. Zresztą nie można wykluczyć, że nawet w tych pokornych słowach ukryta jest chęć samofaworyzacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozielecki, Józef 1996. Człowiek wielowymiarowy, wyd. drugie, zmien. i popraw., Warszawa : Żak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.