samogłoska-samogłoska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przez pojęcie diafon (inaczej tranzem) rozumie się taką "jednostkę językową", która zawiera informację przejściową od środka kwazistacjonarnych odcinków pary samogłoska - spółgłoska (V-C), spółgłoska-samogłoska (C-V), spółgłoska-spółgłoska (C-C), rzadziej samogłoska-samogłoska (V-V). Połączenia międzyfonemowe obrazują najbardziej widoczne charakterystyczne zmiany w mowie ciągłej i dlatego wydają się być bardziej przydatne niż sylaby czy fonemy. Jest to zrozumiale, chociażby ze względu na interpretacje znanej zasady z teorii informacji, mówiącej że tylko zmiana wnosi informacje. Inaczej mówiąc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.