samoidealizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególnie głęboką formą faworyzacji jest samoidealizacja. Jednostka (grupa) utożsamia „ja realne” z „ja idealnym”; myli twardą rzeczywistość z utopijnymi wizjami. Brązowi szarą osobowość. Postępuje tak bohater dramatu Ibsena Peer Gynt, który szkicował idealny wizerunek siebie i który przypisywał sobie nadludzkie przymioty umysłu i charakteru. Człowiek taki żyje w okowach iluzji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kozielecki, Józef 1996. Człowiek wielowymiarowy, wyd. drugie, zmien. i popraw., Warszawa : Żak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.