samokonfrontowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) opisał tę sytuację jako konfrontowanie się kultury z nią samą, równoległe do zderzających się we mnie konfliktowo jej wskazań”. Owo samokonfrontowanie się kultury - dodaje Cavell: „[...] «Wydaje mi się być zadaniem, które uprawnia do zakwalifikowania go jako filozoficznego». Wszyscy, w węższym czy szerszym zakresie, winniśmy być nazwani filozofami w tym sensie.”27...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.