samokrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na dalszym etapie należy postawić zagadnienie samokrytyki, która w żadnym wypadku nie jest aktem skruchy, tak jak w kościele katolickim i różnych wyznaniach. Wydaje się, że sprawa przedstawia się tutaj zupełnie odwrotnie. Zagadnienie samokrytycznego podejścia do własnej pracy jest świadectwem, że naukowiec stawia dobro nauki ponad indywidualne ambicje personalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.